Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Kyssen

Tillverkas av: Stockholms Nya Tobaksfabrik

Cigarr inregistrerad den 28 april 1885 av Stockholms Nya Tobaksfabrik.

Etiketten föreställer en kvinna inramad av otnament.