Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Petter Schauw

Petter Schauw var rådman boede i Uddevalla. Han drev i intressegemenskapå med Johan Fehman och Johan Holtz tobaksspinneri i staden.

Han var gift med Bodela Liedberg och hade baren: