Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Jacob Fredrik Ljunglöf

Jacob Fredrik Ljunglöf föddes 22 oktober 1796 i Sundby. Han var son till hovpredikanten och kyrkoherden i Kjula och Sundby församlingar utanför Strängnäs, Carl Petter Ljunglöf (1752-1817) och hans hustru i andra giftet Carolina Lovisa Markander.

Carl Petter var tidigare gift med Hedvig Catharina Hedberg (1765-1795).

I äktenskapet med Hedvig hade Carl Petter barnen:

Nils Leonard, f. 20/3 1785. Blev tobaksplantör
Johan Magnus, f. 30/6 1787
Hedda Magdalena, f. 9/10 1788
Christina Charlotta, f. 2/8 1790
Gustaf Eric, f. 16/1 1793
Pehr Adolf, f. 28/9 1794. Blev tobaksplantör

och i äktenskapet med Carolina:

Jacob Fredric, f. 22/10 1796. Blev tobaksfabrikör
Olof Ulric, f. 28/8 1798 blev lantmätare
Carolina Apollonia, f. 10/7 1801, d. 1879
Johanna Sophia, f. 23/10 1803Som 14-åring kom Jacob Fredrik ut i förvärvslivet då han började hos sockerbruksidkaren Gustaf Ostermark på Ladugårdslandet i Stockholm.
Redan 1813 var han åter hos fadern i Kjula och fick med faderns hjälp en plats som magasinsbetjänt hos tobaksfabikören Peter Helin Pettersson vid Regeringsgatan i Stockholm. Han avancerade till handelsbokhållare.
Fadern skrev rekomendationsbrev till Peter Helin:
"Gossen har med gott lovord hittills vistats hos Herr Sockerbrukspatron Ostermark, boende vid Ladugårdslands Torget i Stockholm".
Jac. Fr. konfirmerades den 27 mars 1812 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm.
"Ynglingen Jacob Fredric Ljunglöf, blef efter föregående undervisning i Salighets Läran, admiiterad till Jesu Heliga Nattvard, hvilken han 1 sta gången begick d. 27 Martii detta år..... Stockholm d 9 Julii 1812.
L.C. Widman
Kyrkoherde i Hedv. Eleon. Församl."
Den 27 sept. 1813 flyttar han till Jakobs församling i Stockholm.

1810 -1813 arbetade hans hos Ostermark och 1813-1820 hos Peter Helin. Under år 1820 övertar han ledningen för Lundgren-Andersson tobaksfabrik vid Kungsbacken, Drottningatan 81.

Jacob Fredrik var gift med Tullia Henrietta Nettelbladt (27/7 1797, död 10 januari 1884). De gifte sig 2 februari 1822 i Järfälla och flyttar in Adolf Fredriks församling, Drottningatan 81.De hade barnen:

Henrietta Lovisa, f. 3/11 1822
Jacob Theodor, f. 15/1 1825, d. 1855
Carolina Mathilda, f. 12/3 1826
Emma Charlotta, f. 17/3 1827, d. 28/11 1873
Jakobina Theresia, f. 24/7 1829
Agnes Augusta, f. 8/7 1831, d. 1924
Knut Fredrik, f. 1833, d.1920
Carl Robert, f. 6/7 1835, d. 1868 i Basel
alla barnen födda i kv. Vingråen 10, Drottninggatan 81

Då koleran bryter ut i Europa, England och Frankrike, blir även Sverige hotat.
Den 31 juli 1831 beslutar Adolf Fredriks församling att inrätta en Sundhetskommitté. Ordförande blir professorn och kommendören Jöns Jacob Berzelius.
Vice ordförande blir Ryttmästare Christ. Brandelius
Övriga ledamöter är:
Kryddkramhandlaren C J Risbeck
Auditören G Schentz
Distillatören Jac. Westman
Viktualiehandlaren O Ramén
Tobaksfabrikören J F Ljunglöf
Kammarskrivaren F G Blomberg
Samma år begär Sundhetskommittén att ett kolerasjukhus skall inrättas inom församlingen.

Den 21 april 1833 invaldes Jac. Fr. Ljunglöf i församlingens kyrkoråd.

1834 hade Adolf Fredriks församling 7 300 mantalsskrivna invånare varav 390 dog i kolera. Endast Johannes och Ladugårdslandets församlingar hade procentuellt sätt större dödlighet.

Familjen flyttade 1839 till fastigheten St. Badstugatan 24 i anslutning till tobaksfabriken.
I mitten av 1800-talet arrenderade de även herrgården Agnesberg, byggd 1820, i Ulriksdal i Solna. Fastigheten arrenderades ännu 1875 av änkan Henrietta Ljunglöf.
Gården riven 1961.
Jacob Fredrik ägde dessutom egendomen Nora 1&2 inklusive kvarn och såg i Danderyd.

Jacob Fredrik avled den 21 sept. 1860 av blodslag (hjärnblödning)och begravdes den 27 sept på Solna kyrkogård. Begravningsförättar var prästen Ekdahl.

Bouppteckningen gjordes 20 mars 1861 och omfattar de fasta egendomarna Träsket 2 och 9. Tobakslagret värderades av tobaksfabrikörerna Brinck och Hafström.
Bouppteckning för egendomarna Agnesberg och Nora gjordes i Danderyds skeppslag den 5 dec. 1860.


Dottern Agnes var gift med Carl Kruse men de skilde sig 15/12 1882

Jac. Fr. Ljunglöf och dottern Agnes är begravda på Solna kyrkogård, kv. 4.n:r 196.
Gravplatsen om 8 ggr 8 fot inköpt 1/6 1847 av Jac. Fr. och utökad 18/11 1855 med 8 ggr 4 fot.

Jac. Fr.s syster Apollonia gifte sig 1823 med Carl Fredric Haeggman, (f.15/9 1794 i S:t Petersburg). Denne var präst och tjänstgjorde bl.a. i Adolf Fredriks församling. 1862 flyttade änkan Apollonia med dottern Carolina Emilia (f.12/5 1830 i Wintrosa)till fastigheten Agnesberg i Solna som Jac. Fr. Ljunglöf disponerat. Den 23/12 1863 flyttar de vidare till Adolf Fredriks församling (Norrtullsgatan 17).


Källor:
En gammal stockholmsfirmas historia, L Nordström
Adolf Fredriks församlings protokoll, kyrkorådet 1813-1846
Dödens ängel, Nils-Olof Franzén, Bonnier 1972
Koleraepidemin i Stockholm 1834, Brita Zacke, 1971
Rikt folk och andra, Lazarus von Rothschild, 1932

Fabrikskopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.