Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Jacob Fredrik Ljunglöf

Jacob Fredrik Ljunglöf föddes 22 oktober 1796 i Sundby. Han var son till hovpredikanten och kyrkoherden i Kjula och Sundby församlingar utanför Strängnäs, Carl Petter Ljunglöf (1752-1817) och hans hustru i andra giftet Carolina Lovisa Markander.

Carl Petter var tidigare gift med Hedvig Catharina Hedberg (1765-1795).

Som 14-åring kom Jacob Fredrik ut i förvärvslivet då han började hos sockerbruksidkaren G Ostermark på Ladugårdslandet i Stockholm.
Redan 1813 var han åter hos fadern i Kjula och fick med faderns hjälp en plats som magasinsbetjänt hos tobaksfabikören Peter Helin Pettersson vid Regeringsgatan i Stockholm. Han avancerade till handelsbokhållare.

Jacob Fredrik var gift med Tullia Henrietta Nettelbladt (27/7 1797, död 10 januari 1884). De gifte sig 2 februari 1822 i Järfälla.
Jac. Fr. konfirmerades den 27 mars 1812 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm.
Jacob Fredrik avled den 21 sept. 1860.

De hade barnen:

Jacob Theodor, f. 15/1 1825, d. 1855
Carolina Mathilda, f. 12/3 1826
Agnes Augusta, f. 8/7 1831, d. 1924
Knut Fredrik, f. 1833, d.1920
Carl Robert, f. 6/7 1835, d. 1868 i Basel

Jac. Fr. och Tullia bodde i fastigheten St. Badstugatan 24 i anslutning till tobaksfabriken.
I mitten av 1800-talet arrenderade de även herrgården Agnesberg, byggd 1820, i Ulriksdal i Solna.
Gården riven 1961.

Dottern Agnes var gift med Carl Kruse men de skilde sig 15/12 1882

Jac. Fr. Ljunglöf och dottern Agnes är begravda på Solna kyrkogård, kv. 4.n:r 196.
Gravplatsen om 8 ggr 8 fot inköpt 1/6 1847 av Jac. Fr. och utökad 18/11 1855 med 8 ggr 4 fot.

Fabrikskopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.